Vinaremon - sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai NV 6 tháng cuối năm

Ngày 10/8/2018 - khai mạc hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 

Ông: Trần Văn Khanh - Tổng giám đốc, chủ trì cuộc họp, phát biểu tại hội nghị

Ông: Nguyễn Hữu Đán - Trưởng văn phòng tư vấn thiết kế số 2

Ông: Đoàn Bá Cử - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại hội nghị