Khởi công tu bổ, tôn tạo cảnh quan miếu Long Thuyền

Sáng 26/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Trung ương tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo cảnh quan miếu Long Thuyền


Nằm trước mặt Nam Kinh thành Huế, Miếu Long Thuyền là di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế được xây dựng dưới triều Nguyễn, nhằm thờ phụng vị thần bảo vệ cho các đội lính Long Thuyền có nhiệm vụ coi giữ thuyền vua, hoặc chèo thuyền cho vua. Qua thời gian, miếu xuống cấp và thay đổi chức năng.  Dự án sẽ tập trung tôn tạo cảnh quan và phục hồi miếu, góp phần phát huy giá trị của khu vực Kỳ đài – Phu Văn Lâu – Nghinh Lương đình.
Được biết, nguồn vốn thực hiện dự án được phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp và vốn xã hội hóa di tích do Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Trung ương tài trợ 50 triệu đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn tất trước Tết Âm lịch 2014.

 

Hoài Phong

Theo huecity.gov.vn