• Thư ngỏ của Tổng giám đốc

  Di sản văn hoá nước nhà là tài sản Quốc gia vô giá, gắn kết với nền tảng tinh thần bản sắc và tình cảm truyền thống của dân tộc. Sự nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá cần trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng để thực hiện tốt những khâu quan trọng lại rất cần thiết phải có các lực lượng ...
  Chi tiết
 • Lịch sử hình thành

  Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon (tên cũ là Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương) được chuyển đổi từ Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương theo Quyết định số 4651/QĐ-BVHTT ngày 09/10/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin. Là DNNN đầu ngành có truyền...
  Chi tiết
 • Giới thiệu Công ty

  Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon (tên cũ là Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương) được chuyển đổi từ Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương theo Quyết định số 4651/QĐ-BVHTT ngày 09/10/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin. Là DNNN đầu ngành có truyền...
  Chi tiết
 • Cơ cấu tổ chức

  - Tổ chức bộ máy của Công ty * Hội đồng quản trị: + Ông Hồ Hữu Hành Chủ tịch HĐQT + Ông Trần Văn Khanh Thành viên HĐQT + Ông Trần Quốc Chung Thành viên HĐQT + Ông Lý Tuấn Anh Thành viên HĐQT + Ông Đoàn Ngọc Châu Thành viên HĐQT * Ban giám đốc Công ty: + Th.S KSXD Trần Văn Khanh Tổng giám đốc + KSXD ...
  Chi tiết
 • Các chứng nhận bằng khen

  Các thành tích và chất lượng công trình, sản phẩm: - 01 Huân chương lao động hạng nhất, 01 Huân chương lao động hạng nhì - Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 của Chính Phủ. - Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt nam. - 16 Huy chương vàng chất lượng cao công trình sản phẩm XD Việt Nam - 03 Cờ...
  Chi tiết