Cơ cấu tổ chức

- Tổ chức bộ máy của Công ty

* Hội đồng quản trị:

 

+ Th.s KTS Đoàn Bá Cử

Chủ tịch HĐQT

+ KTS Bùi Triêu Xạ

Thành viên HĐQT

+ Th.s KSXD Trần Văn Khanh

Thành viên HĐQT

+ KSXD Trần Quốc Chung

Thành viên HĐQT

+ CN Hồ Hữu Hành

Thành viên HĐQT


 
 

* Ban giám đốc Công ty:

 

+ Th.S KSXD Trần Văn Khanh

Tổng giám đốc

+ CN Nguyễn Ngọc Lâm

Phó Tổng giám đốc

+ CN Nguyễn Mạnh Hà

Phó Tổng giám đốc

 

 

* Ban Kiểm soát:

 

+CN Tống Thị Mai

Trưởng ban

+CN Nguyễn Minh Công

Thành viên

+CN Tạ Hoài Hạnh

Thành viên

 

 

+ Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty có sự tham gia của những chuyên gia khoa học đầu ngành, những chuyên gia hoạt động thực tiễn

Nghề nghiệp

CBNV

(người)

Cộng tác viên

(người)

Tổng số

I/Trình độ trên đại học:

07

08

15

1-Về Kiến trúc và xây dựng

04

05

09

2-Về nghệ thuật cổ và lĩnh vực khác

03

03

06

3- Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty có sự tham gia của những chuyên gia khoa học đầu ngành, những chuyên gia hoạt động thực tiễn

 

 

 

II/Trình độ đại học:

75

48

123

1-Kiến trúc sư; Họa sỹ; Nhà điêu khắc

25

20

45

2- Kỹ sư xây dựng

16

16

32

3-Kỹ sư cơ khí, điện, nước và KS khác

8

04

12

4-Cử nhân kinh tế, luật học

26

08

34

 

III/Trình độ cao đẳng, trung cấp:

11

06

 

17

IV/Nghệ nhân,công nhân kỹ thuật chuyên ngành bậc cao

24

18

42

V/Công nhân KT và lực lượng LĐ ngắn hạn, thời vụ

180

250

430