Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon (tên cũ là Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương) được chuyển đổi từ Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương theo Quyết định số 4651/QĐ-BVHTT ngày 09/10/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin. Là DNNN đầu ngành có truyền thống xây dựng và trưởng thành lâu dài trong công tác tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lịch sử văn hoá nghệ thuật trên cả nước, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo tồn di sản nước nhà.

Khởi đầu từ Xưởng tu sửa phục  chế là đơn vị sự nghiệp của ngành bảo tồn bảo tàng, trải qua hơn 40 năm hoạt động nghề nghiệp vì sự nghiệp di sản văn hoá, đặc biệt là hơn 20 năm hoạt động với tư cách một DNNN chuyên ngành với nhiều biến động tổ chức do sắp xếp lại trong sự nghiệp đổi mới và giữ gìn phát huy di sản của đất nước.

Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon (tên cũ là Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương) được chuyển đổi từ Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương theo Quyết định số 4651/QĐ-BVHTT ngày 09/10/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin. Là DNNN đầu ngành có truyền thống xây dựng và trưởng thành lâu dài trong công tác tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lịch sử văn hoá nghệ thuật trên cả nước, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo tồn di sản nước nhà.

Công ty có bộ máy quản lý, điều hành và thực hiện giàu năng lực kinh nghiệm với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế, nghệ nhân, công nhân kỹ thuật bậc cao có trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao gắn bó và yêu nghề. Công ty có đủ máy móc thiết bị, khả năng tài chính và tính chất lành mạnh, để đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, là đơn vị có uy tín cao và sự tin cậy lớn đối với các đối tác trong nước cũng như nước ngoài.

Trong những năm qua, Công ty không ngừng phát triển về mọi mặt. Công ty đã và đang thực hiện nhiều công trình có quy mô lớn, có giá trị lịch sử văn hoá và kiến trúc nghệ thuật cao, hoàn thành với chất lượng tốt được giới chuyên môn và công luận đánh giá cao. Nhiều công trình được Bộ Xây dựng tặng huy chương vàng chất lượng cao như công trình: Nhà Thái Học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội; Đền thờ Lạc Long Quân - Âu Cơ Khu di tích Đền Hùng; Đền thờ Nguyễn Trãi Chí Linh - Hải Dương; Đình Hàng Kênh - Hải Phòng…

 

Với tầm nhìn “LÀ DNNN CHUYỂN ĐỔI VỚI MỤC TIÊU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG GIỮ VỮNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA”, Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon không ngừng kế thừa truyền thống và đổi mới phát triển, không ngừng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, phát triển năng lực SXKD, phát huy di sản, phát triển kinh tế đất nước và xây dựng Công ty ngày một lớn mạnh.