Thư ngỏ của Tổng giám đốc

Di sản văn hoá nước nhà là tài sản Quốc gia vô giá, gắn kết với nền tảng tinh thần bản sắc và tình cảm truyền thống của dân tộc. Sự nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá cần trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng để thực hiện tốt những khâu quan trọng lại rất cần thiết phải có các lực lượng chuyên ngành.

THƯ NGỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính thưa Quý khách hàng!

Di sản văn hoá nước nhà là tài sản Quốc gia vô giá, gắn kết với nền tảng tinh thần bản sắc và tình cảm truyền thống của dân tộc. Sự nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá cần trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng để thực hiện tốt những khâu quan trọng lại rất cần thiết phải có các lực lượng chuyên ngành.

Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon là đơn vị chuyên ngành tu bổ tôn tạo di tích và các công trình văn hoá nghệ thuật. Chuyển đổi từ DNNN, VINAREMON có quá trình kinh nghiệm chuyên ngành lâu năm, có đội ngũ cán bộ, nghệ nhân, công nhân kỹ thuật đồng bộ và chuyên sâu, có quan hệ hợp tác gắn bó với nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học, tư vấn, xây lắp trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ tư vấn, thiết kế và thi công công trình trên cả nước. Bên cạnh các công trình, sản phẩm tu bổ di tích và xây dựng công trình ở trong nước, VINAREMON đã có quan hệ hợp tác thi công tu bổ các di tích kiến trúc châu Âu ở Ba Lan, di tích kiến trúc Trung hoa ở Mông Cổ, công trình sản phẩm ở Lào cũng như với một số cơ sở nghiên cứu ở nước ngoài.

Do có nhiều thành tích nên VINAREMON đã được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất, huân chương lao động hạng nhì; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam;  Bộ Văn hoá - Thông tin liên tục tặng nhiều cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; Bộ xây dựng và Công đoàn ngành xây dựng Việt Nam tặng thưởng 03 cờ “Đơn vị chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam” và nhiều “Huy chương vàng chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam”.

Thay mặt VINAREMON, chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước, sự cộng tác giúp đỡ của các Quý Cơ quan với Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng được cộng tác chặt chẽ và hiệu quả hơn với các đơn vị đã gắn bó, cũng như có thêm nhiều đối tác mới trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản văn hoá và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

Xin trân trọng kính chào!

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Th.s KSXD Trần Văn Khanh