Khánh thành công trình Thái Bình Lâu, Đại Nội Huế

Trong không khí những ngày lễ trọng đại của đất nước và của quê hương, kỷ niệm 40 năm Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2015), hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); sáng ngày 26.3.2014, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Chi nhánh miền Trung, Công ty Cổ phần tu bổ di tích Trumg ương (VINAREMON) tổ chức bàn giao đưa công trình Thái Bình Lâu vào sử dụng, đón khách tham quan.

Di tích Thái Bình Lâu là công trình được xây dựng từ năm 1919 đến năm làm nơi nghỉ ngơi, đọc sách của nhà vua. Kiến trúc công trình là một tòa nhà kép, gồm tiền sảnh, chính doanh, hậu doanh và 2 hành lang tả, hữu. Di tích Thái Bình Lâu là một trong những công trình có giá trị nghệ thuật cao về khảm sành sứ. Các hoa văn trang trí phù điêu, đầu hồi, bờ nóc, bờ quyết, con giống được khảm sành sứ rất tinh xảo và cầu kỳ.

 

Công trình Thái Bình Lâu (Đại Nội Huế) thuộc gói thầu số 06 trong dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cụm di tích Thái Bình Lâu (Đại Nội, Huế). Công trình được khởi công vào tháng 8 năm 2010, qua một lần điều chỉnh về thời gian và thiết kế, đơn vị thi công đã phối hợp cùng với Ban quản lý dự án thi công đúng hồ sơ được duyệt, đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật trùng tu di tích, tuân thủ đúng những quy định của Nhà nước và Công ước quốc tế. Giá trị nghiệm thu gói thầu là hơn 17,5 tỷ đồng.

Việc hoàn thành bàn giao, đưa công trình Thái Bình Lâu vào sử dụng có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong lúc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quyết tâm thực hiện thắng lợi Đề án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đến năm 2020 và Đề án điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt.

Thanh Phúc

Theo hueworldheritage.org.vn