• Công ước quốc tế về du lịch văn hoá

  Việc quản lý du lịch ở những nơi có di sản quan trọng (1999) Đã được ICOMOS thông qua tại Đại Hội đồng lần thừ 12 ở Mexico, 10 - 1999 Lời mở đầu Tinh thần cơ bản Theo nghĩa rộng lớn nhất, di sản thiên nhiên và văn hoá thuộc về mọi con người. Mỗi một chúng ta có quyền và trách nhiệm phải hiểu, thưởng...
  Chi tiết
 • Công ước về bảo vệ DSVH và thiên nhiên thế giới

  Đại hội Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) họp tại Paris từ 17 tháng 10 đến 21 tháng 11 năm 1992, kỳ họp lần thứ 17. Nhận thấy rằng di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ngày càng bị đe doạ huỷ hoại không chỉ do những nguyên nhân đổ nát cổ truyền mà còn do những biến động xã...
  Chi tiết
 • Hiến chương về bảo vệ và quản lý di sản VH dưới nước

  Đã được Đại hội đồng ICOMOS lần thứ 11 ở Sofia, tháng 10- 1996 phê chuẩn Lời mở đầu Hiến chương nàynhằm khuyến khích việc bảo vệ và quản lý di sản văn hoá nằm dưới nước, ở trong đất liền và ven biển, ở vùng biển nông và ngoài đại dương. Hiến chương tập trung vào các thuộc tính và các tình huống của ...
  Chi tiết
 • Hiến chương về di sản xây cất bản xứ

  Đã được Đại Hội đồng ICOMOS lần thứ 12 ở Mêxico tháng 10 - 1999 phê chuẩn Lời mở đầu Di sản xây cất bản xứ giữ một vị trí trung tâm trong tình cảm và niềm tự hào của một dân tộc. Di sản đó đã được thừa nhận là một sản phẩm đặc trưng và hấp dẫn của xã hội. Tuy không theo quy tắc quy định song di sản ...
  Chi tiết
 • Hiến chương về bảo vệ và quản lý di sản khảo cổ học

  Do Uỷ ban Quốc tế Quản lý Di sản Khảo cổ học (ICAHM) soạn thảo và được Đại Hội đồng ICOMOS thông qua tại Lausanne năm 1990. Mở đầu Nhận biết nguồn gốc và sự phát triển của các xã hội con người đã được thừa nhận rộng rãi là điều quan trọng cơ bản cho nhân loại để xác định gốc rễ văn hoá và xã hội của...
  Chi tiết
 • Hiến chương của ICOMOS Australia về bảo vệ các địa điểm di sản có giá trị văn hoá

  Lời nói đầu Hiến chương Burra được ICOMOS Australia, là Uỷ ban quốc gia Australia thuộc Hội đồng quốc tế các di tích và di chỉ (ICOMOS), thông qua ngày 19-8-1979 tại Burra ở Nam Australia. Hiến chương này được xây dựng trên cơ sở Hiến chương quốc tế về bảo vệ và trùng tu di tích và di chỉ Hiến chươn...
  Chi tiết
 • Hiến chương ATHENS về trùng tu DTLS (1931)

  Đã được thông qua tại Đại hội quốc tế lần thứ nhất các kiến trúc sư và kỹ thuật gia về Di tích Lịch sử, Athens, 1931. Tại Đại hội ở Athens bảy quyết nghị sau đây đã được ban bố, gọi là ''Hiến chương Trùng tu'' (Carta del Restauro). 1. Cần phải xác lập các tổ chức quốc tế về Trùng tu ở cấp độ thao tá...
  Chi tiết