Xây dựng nhà Bái đường, cổng chính, hệ lan can đá và sân vườn trong khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng nhà Bái đường, cổng chính, hệ lan can đá và sân vườn trong khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Gói thầu số 1: Xây dựng nhà Bái đường, cổng chính, hệ lan can đá và sân vườn trong khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên gắn với phát triển du lịch

Thời gian thực hiện:

+ Bắt đầu:  07/11/2005

+ Kết thúc: 14/07/2006

Chỉ huy trưởng công trình: KS Phạm Văn Phú - Phó Tổng giám đốc Công ty