Tu bổ chùa Hoa Yên - Khu di tích Yên Tử - Quảng Ninh

Tu bổ chùa Hoa Yên - Khu di tích Yên Tử - Quảng Ninh

Thời gian: 2002 - 2004

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Yên Tử - Uông Bí - Quảng Ninh

Đơn vị thi công: Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương