Thi công xây lắp nhà dịch vụ và cầu trên hồ Gò Cong - Khu DTLS Đền Hùng

Công trình: Thi công xây lắp nhà dịch vụ và cầu trên hồ Gò Cong - Khu DTLS Đền Hùng Địa điểm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ

Thời gian thi công: 3/2003 - 6/2003

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành văn hoá TT-TT Phú Thọ

Đơn vị thi công: Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương

Chỉ huy trưởng công trình: KS Nguyễn Đình Hiện