Dàn hoa Khuôn Muồi - Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Công trình: Dàn hoa Khuôn Muồi - Khu di tích lịch sử Đền Hùng Địa điểm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành văn hoá TT-TT Phú Thọ

Đơn vị thi công: Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương

Chỉ huy trưởng công trình: KS Lã Trọng Minh