Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Kiền Bái - Hải Phòng

In

Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Kiền Bái - Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Xã Kiền Bái - huyện Thuỷ Nguyên - thành phố Hải Phòng

 

Giá trị hợp đồng: 4.071.601.000 đồng

Chủ đầu tư: Sở Văn hoá Thông tin thành phố Hải Phòng

Đơn vị thi công: Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: