• Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Kiền Bái - Hải Phòng

    Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Kiền Bái - Hải Phòng Địa điểm xây dựng: Xã Kiền Bái - huyện Thuỷ Nguyên - thành phố Hải Phòng Giá trị hợp đồng: 4.071.601.000 đồng Chủ đầu tư: Sở Văn hoá Thông tin thành phố Hải Phòng Đơn vị thi công: Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương...
    Chi tiết
  • Xây dựng đền thờ Lạc Long Quân - Âu cơ Khu di tích lịch sử Đền Hùng

    Giới thiệu về Đền Âu Cơ - Khu di tích lịch sử Đền Hùng Truyền thuyết và sử cũ có đề cập: Đền Mẫu Âu Cơ thờ Bà, nơi Bà hóa Tiên bay về trời; Đền Hùng thờ các Vua Hùng, trong đó có Lạc Long Quân, chồng Bà Âu Cơ; Đền Lăng Xương thờ Bà Âu Cơ nơi Bà được sinh ra. Theo Thần tích của Đền thờ thì dưới thời ...
    Chi tiết