VSD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty cổ phần Tu bổ Di tích và Thiết bị Văn hóa Trung ương (Mã CK: REM) [26/01/2010]

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấychứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2010/GCNCP-VSD ngày 22/01/2010 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tu bổ Di tích và Thiết bị Văn hóa Trung ương, cụ thể:

Tổ chức phát hành:

Công ty cổ phầnTu bổ Di tích và Thiết bị Văn hóa Trung ương

Tên giao dịch:

Vietnam Joint Stock Company For Restoration of Monuments and Cultural Equipment

Trụ sở chính:

Số 489 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

(84-4) 354 8717 – 355 2335

(84-4) 3854 2851

Vốn điều lệ:

11.486.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/04/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 26/06/2009.

Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại VSD kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2010.

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu CTCP Tu bổ Di tích và Thiết bị Văn hóa Trung ương

- Mã chứng khoán:

REM

- Mã ISIN:

VN000000REM5

- Mệnh giá:

10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.148.600cổ phiếu

(Một triệu một trăm bốn mươi tám nghìn sáu trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 11.486.000.000đồng

(Mười một tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng)

- Hình thức đăng ký:

Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25/01/2010, VSD nhận lưu ký số chứng khoán trên.

Ghi chú:Cổ phiếu CTCP Tu bổ Di tích và Thiết bị Văn hóa Trung ương sẽ đăng ký tham gia giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.