Lễ gắn biển chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội tại đền Voi Phục

Sáng 25/8/2010 UBND thành phố Hà Nội, quận Ba Đình đã tổ chức lễ gắn biển chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội công trình tu bổ, tôn tạo đền Voi Phục. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch UBDN thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng đã đến dự.

Đền Voi Phục thờ Linh Lang Đại Vương, là một trong Tứ Trấn của Thành Thăng Long xưa. Đền được Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương khởi công tu bổ, tôn tạo ngày 4/7/2009. Sau 1 năm thi công, đến nay toàn bộ dự án tu bổ tôn tạo đền Voi Phục đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tôn tạo nguyên gốc các hạng mục theo Luật Di sản, Luật Xây dựng và các quy định của nhà nước. Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 7/2010. Ông Đoàn Bá Cử Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc đại diện Công ty đã tham gia dự lễ gắn biển.