Kết nạp đảng viên mới chi bộ 3 Vinaremon

Ngày 25/09/2018, tại hội trường chi bộ 3 thuộc Đảng bộ công ty CP Tu Bổ Di Tích Trung Ương - Vinaremon đã tiến hành kết nạp đảng viên mới.

Đảng viên dự bị: Lê Duy Thành

Đồng chí Hồ Hữu Hành - bí thư chi bộ 3 lên tặng hoa và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Duy Thành