• Xây dựng nhà Bái đường, cổng chính, hệ lan can đá và sân vườn trong khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Xây dựng nhà Bái đường, cổng chính, hệ lan can đá và sân vườn trong khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Gói thầu số 1: Xây dựng nhà Bái đường, cổng chính, hệ lan can đá và sân vườn trong khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Giá trị: 9.950.000.000 đồng Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng ...
    Chi tiết
  • Khu di tích Điện Biên Phủ

    Thi công di tích cứ điểm Đồi A1, Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - Khu di tích Điện Biên Phủ Thi công di tích cứ điểm Đồi A1, Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - Khu di tích Điện Biên Phủ Giá trị hợp đồng: 7.469.000.000 đồng Bằng chữ: Bẩy tỷ, bốn trăm sáu mươi chính triệu đồng Thời g...
    Chi tiết